Ako pomáhame

Levie očko (Lions Eye) 

Pokračovanie v projekte s názvom Levie očko (Lions Eye). V rámci tohto projektu LIONS CLUB Žilina odfinancoval nákup špeciálneho prístroja na meranie refrakčných chorôb očí detí predškolského veku (prístroj dokáže jednoduchou, deťom prístupnou, formou odhaliť začínajúce ochorenia zraku), vypracovanie marketingového projektu, zhotovenie (čítajte viac...).

 

 

Nákup kompenzačných a optických pomôcok 

Nákup kompenzačných a optických pomôcok určených pre ľudí so zrakovým postihnutím. Kúpili sme a darovali Krajskej pobočke ÚNSS v Žiline prenosnú elektronickú čítaciu lupu Explore HD8 s displejom s vysokým rozlíšením, plynulým zväčšením 2-30x, plnofarebným režimom (až 17 farebných možností), funkciou zaostrenia na vzdialené predmety (čítajte viac...).

 

Adresná pomoc zrakovo postihnutým 

Adresná pomoc zrakovo postihnutým klientom Krajskej pobočky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pri nákupe kompenzačných pomôcok, pri využití peňažného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na kompenzáciu zdravotného postihnutia.

 

 

Biela pastelka 

Na verejnú zbierku „Biela pastelka“ sme poskytli finančný dar 300 €. Počas hlavnej kampane sme v spolupráci s Krajskou pobočkou ÚNSS v Žiline a futbalistami z MŠK Žilina zorganizovali akciu na podporu Bielej pastelky spojenú s preventívnym meraním refrakčných porúch očí detí (Lions Eye). Verejnosti sme tak na vlastnej koži umožnili zistiť (čítajte viac...).

 

 

Glaukóm (zelený zákal) 

V spolupráci so špecialistkou na diagnostiku a liečbu zeleného zákalu sme v priebehu roka 2017 zorganizovali dve preventívne akcie zamerané na bezplatné merania vnútroočného tlaku. Prvá sa uskutočnila v marci, počas Svetového týždňa glaukómu a ďalšia v septembri, počas „Žilinských dní zdravia“ (čítajte viac...).

 

 

Diabetes (cukrovka) 

Cukrovka sa stala novodobou epidémiou. Predpokladá sa, že do roku 2030 pribudne na Slovensku ďalších 400 000 diabetikov, to znamená 60 nových diabetikov denne! I tu platí, že prevencia je nesmierne dôležitá. V septembri, v rámci Žilinských dní zdravia sme pre občanov zorganizovali bezplatné preventívne meranie hladiny cukru v krvi a rovnako tak aj meranie krvného tlaku. Podujatie sa opäť uskutočnilo v známom žilinskom obchodnom centre OC Mirage.

 

 

Lions Recycle for Sight 

V celosvetovom Lionskom programe Recycle For Sight môže pomôcť každý. Ak máte okuliare, ktoré už nepotrebujete, môžete ich teraz darovať. Lioni prijímajú okuliare dioptrické i slnečné a rovnako tak aj plastové a kovové rámy. Zvlášť potrebné sú detské okuliare. Dobrovoľníci ich vyčistia, premerajú, zoradia a zabalia a distribuujú (čítajte viac...).

 

 

Finančné dary 

Finančné dary na pomoc zdravotne hendikepovaným, na nákup špeciálnych zdravotníckych prístrojov, či na organizáciu športových podujatí pre zrakovo znevýhodnených športovcov. V roku 2017 sme poskytli finančný dar 2 000 € Mestskému športovému klubu nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina na organizáciu dvoch medzinárodných turnajov v Showdowne (aplikovaný stolný tenis) pre zrakovo znevýhodnených športovcov. Okrem toho sme zabezpečili a odfinancovali videoprezentáciu týchto športových podujatí. Ďalej sme Mestskému športovému klubu nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina pre potreby týchto podujatí darovali notebook (čítajte viac...). 

 

 

Nákup a zriadenie počítačového pracoviska 

V decembri 2017 sme pomohli vytvoriť počítačové pracovisko (v hodnote 3 500 €) pre nevidiacich a zrakovo postihnutých ZO č. 42 UNSS v Žiline (nákup hardvéru a softvéru). Pracovisko je umiestnené v priestoroch základnej organizácie č 42 ÚNSS. Tvorí ho účelová počítačová zostava so špecializovaným programovým vybavením typu MAGic - výkonný zväčšovací a hovoriaci program (čítajte viac...).